Blue Flower

download

مفهوم آرکتایپ یا کهن الگو اولین بار توسط کارل یونگ ارائه شد . کهن الگوها گرایش های ارثی هستند که در ناخودآگاه جمعی انسان وجود دارند و فرد را مستعد انجام رفتاری می کنند که اجداد وی انجام می دادند . کهن الگوها تصورات باستانی هستند که از ناهشیار جمعی حاصل می شوند . آن ها از این نظر که مجموعه تصورات مرتبطی با حال و هوای هیجانی هستند ، به عقده ها شباهت دارند . در حالی که عقده ها عناصر فردی ناهشیار شخصی هستند ، کهن الگو ها عمومیت دارند و محتویات ناهشیار جمعی را تشکیل می دهند . یونگ کهن الگوی مادر ، آنیما ، آنیموس ، پیر فرزانه ، خود ، سایه و پرسونا را مطرح کرد . آرکتایپ مادر بیانگر دو نیروی متضاد باروری و ویرانگری است .
در این مقاله به بررسی کهن الگوی مادر می پردازیم .

 

 

” آرکتایپ مادر بیانگر دو نیروی متضاد باروری و ویرانگری است . “

 

کهن الگوی مادر

دو کهن الگوی دیگر یونگ یعنی مادر و پیر فرزانه مشتقات آنیما و آنیموس هستند . همه مرد یا زن ، از کهن الگوی مادر برخوردارند . این مفهوم مادر از پیش موجود ، همیشه با احساست مثبت و منفی همراه است . برای مثال یونگ از " مادر عزیز و مخوف " صحبت کرد . بنابراین ، مادر بیانگر دو نیروی متضاد است . باروری و تغذیه از یک سو و ویرانگری از سوی دیگر است . او قادر است تولید و نگهداری کند . هم چنین می تواند فرزند خود را نابود یا به او بی توجهی کند . توجه داشته باشید که یونگ مادر خویش را دارای دو شخصیت می دید . یکی دوست داشتنی و با محبت ، دیگری غیر عادی ، ابتدایی و بی رحم .
یونگ معتقد بود نظر افراد درباره مادر عزیز و مخوف ، عمدتاً مبالغه شده است . " تمام آن تاثیراتی که نوشته ها مدعی هستند بر کودکان اعمال شده ، از خود مادر حاصل نمی شوند ، بلکه از کهن الگویی حاصل می شوند که به مادر فرافکنی شده و به او پبشینه ای افسانه ای می بخشد " . به عبارت دیگر ، جاذبه نیرومندی که مادر برای مردان و زنان دارد ، اغلب در غیاب رابطه شخصی صمیمانه ، از نظر یونگ دلیل بر وجود کهن الگوی مادر است .
بعد باروری و تغذیه کهن الگوی مادر مظهر درخت ، باغ ، مزرعه بارور ، دریا ، بهشت ، خانه ، کشور ، کلیسا و اشیای مخوف ، مانند اجاق گاز و وسایل آشپزی است . چون مادر بیانگر قدرت و ویرانگری هم هست ، گاهی او را مظهر مادر تعمیدی ، مادر خدا ، مادر زمین ، زن بابا ، یا عجوزه می دانند . یک نمونه از نیروهای متضاد باروری و ویرانگری است . آرکتایپ مادر همان داستان سیندرلا است که مادر تعمیدی جادویی او می تواند برای وی دنیای اسب ها ، درشکه ها ، توپ های زینتی ، و پرنس با محبت و مهربان به وجود آورد . با این حال ، این مادر تعمیدی قدرتمند توانست دنیای او را در یک نیمه شب نابود کند . قصه ها ، افسانه ها ، عقاید مذهبی ، هنر ، و داستان های ادبی پر از نمادهای دیگر مادر هستند ، کسی که هم با محبت است و هم ویرانگر .

در ادامه بخوانید: کهن الگو آنیما

 

سوالات متداول

 

1- ✔️ کهن الگوی مادر چیست؟

✔️ آرکتایپ یا کهن الگوی مادر بیانگر دو نیروی متضاد باروری و ویرانگری است که در متن مقاله توضیحات کامل آن ارائه شده است.


 

2- ✔️ کهن الگو مادر مشتق چه آرکیتایپی است؟

✔️ دو کهن الگوی دیگر یونگ یعنی مادر و پیر فرزانه مشتقات آنیما و آنیموس هستند که در متن مقاله به شرح کامل کهن الگوی مادر پرداخته شده است.


 

3- ✔️ کهن الگو مادر مظهر چیست؟

✔️ بعد باروری و تغذیه کهن الگوی مادر مظهر درخت ، باغ ، مزرعه بارور ، دریا ، بهشت و موارد دیگری است که در متن مقاله ارائه شده است.